100 år och en ny hemsida

Hundra år_2015_2017Välkommen till en ny hemsida detta jubileumsår 2015. Ett hundraårsjubileum som vi för säkerhets skull kommer att fira två gånger! Detta kan förtjäna en förklaring….En februaridag för 100 år sedan gick Manfred Björkquist med några vänner gatan fram i den då föga blomstrande staden Sigtuna. Efter en stund stannade de till och kunde snabbt konstatera – här är platsen!

I ett brev skrev Manfred senare att ”här fanns en plats, vackrare än i drömmen”. Man hade sökt en plats som skulle kunna bli en hemvist för den ungkyrkliga rörelsen, det sammanhang ur vilket idén till Sigtunastiftelsen växte fram, men ville också finna den plats där människor från olika håll i samhället skulle kunna mötas i gränsöverskridande dialog kring samtidens utmaningar. Här i Sigtuna, Sveriges första stad, fann man det man sökte. Detta innebar starten för en ny period i Sigtunas historia. Redan på hösten samma år, 1915, kommer Manfred tillbaka, nu tillsammans med arkitekt John Åkerlund. Planerna på Sigtunastiftelsen börjar därmed ta form.

Med Sigtunastiftelsen följde skolor, elevinternat, inflyttning av lärare och annan personal, och ett uppsving för hela staden. Den 24 oktober 1915 undertecknar stiftarna, med Nathan Söderblom i spetsen, Sigtunastiftelsens stadgar – Stiftelsen är skapad! Året efter börjar byggandet, och på hösten 1917 kan verksamheten inledas i de (nästan) färdigställda byggnaderna. Vi har alltså två jubileer framför oss – 2015 firar vi 100-årsjubileet av Sigtunastiftelsens bildande, och 2017 firar vi att det är 100 år sedan verksamheten inleddes. Under  våren 2015 finns några seminarier som på ett särskilt sätt knyter an till årets jubileum. Dessa är märkta med rubriken Jubileumssymposium.  Därutöver finns också ett rikt utbud av andra evenemang. Än en gång varmt välkommen till Sigtunastiftelsens nya hemsida och till jubileumsåret 2015.

Foto Magnus Aronson_DSC3620Alf Linderman, direktor för Sigtunastiftelsen