Ärkebiskopen och biståndsministern deltar i internationell klimatkonferens

 

Klimatfrågan är en av vår tids största globala utmaningar. Frågan diskuteras oftast med hjälp av siffror och statistik, mer sällan genom berättelser om mänskliga erfarenheter. Samtal kring bakomliggande drivkrafter av mer moralisk och psykologisk karaktär får lite utrymme i samhällsdebatten då fokus främst ligger på ekonomiska och tekniska lösningar. Under den internationella konferensen Climate Existence på Sigtunastiftelsen 6 – 8 april lyfts klimatfrågan utifrån ett både tvärvetenskapligt och existentiellt perspektiv. Ärkebiskop Antje Jackelén och biståndsminister Isabella Lövin medverkar, liksom flera internationella miljöforskare och konstnärer.

antje_foto_jan_norden(1)– Alla goda krafter behöver samverka för att kunna hantera utmaningarna som klimatfrågan innebär – naturvetenskap, teknologi, politik, ekonomi, kultur och religion. Hur vi hanterar klimatfrågan har med våra innersta värderingar att göra, därför är det också en andlig fråga. Vi kan inte lämna en springnota till våra barn och barnbarn, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

 

 

Biståndsminister Isabella Lövin Utrikesdepartementet– Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen. Sverige ska vara en ledande kraft internationellt som visar att det går att kombinera ett fossil fritt samhälle med välfärd och jobb. För att lyckas gäller det att alla deltar och att goda idéer tas tillvara, säger biståndsminister Isabella Lövin.

 

 

 

Öppna föreläsningar under Climate Existence

I samband med denna konferens erbjuds två öppna föreläsningar för allmänheten. Då antalet platser är begränsade ber vi er att förboka plats via vår hemsida.

 

Torsdag 7 april 13.00 – 14.00 Spirituality and faith in an era of ecological unravelling

Keynote speaker: Antje Jackelén, Archbishop of Sweden

Fredag 8 april 10.30 – 11.30 Existing in change – personal reflection on engagement

Keynote speaker: Isabella Lövin, Swedish Minister of foreign Development Aid

Mer information om konferensen hittar ni på www.climateexistence.se