25 november, 2016
Anne-Marie Thunberg var en radikal person i en radikal tid. Kanske gjorde hon den radikal? Kanske gjorde den henne radikal? Nyligen utkom boken ”Anne-Marie Thunberg, Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft”. Under denna konferens ges möjlighet att kanske något bättre förstå den samtid hon präglade och präglades av.