30 oktober, 2017
Digitala medier har makten att transformera vår existens, och reser nya och nygamla existentiella frågor kring den sårbarhet som blivit en central del av erfarenheten att vara människa i den digitala åldern. Under den internationella forskningskonferensen Digital Existence II - Precarious Media Life erbjuds allmänheten att ta del av två öppna föreläsningar inom detta nya forskningsfält.