11 november, 2017
Hälsa på hemma hos Gunnar Ekelöf under Arkivens dag den 11 november. I den rekonstruerade hemmiljö som även rymmer Ekelöfs hemarkiv kan du under Arkivens dag den 11 november få en inblick i denna spännande persons liv som poet och författare. I samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet
8 oktober, 2016
Gunnar Ekelöf (1907-1968) och Sven Delblanc (1931-1992) är två av 1900-talets främsta svenska författare, som denna seminariehelg ges en mångsidig belysning i relief mot varandra. Medverkande: John Swedenmark, Johan Cullberg, Lars Ahlbom, Bo Gustavsson, Görel Cavalli-Björkman, Helena Blomqvist, Antoon Geels, Maria Küchen, Erik Schüldt och Ylva Eggehorn med flera.
22 oktober, 2015
För 50 år sedan, i oktober 1965, utkom Gunnar Ekelöf med diktsamlingen Diwan över fursten av Emgión som blev Ekelöfs sista stor verk. Bo Alström högläser under tre torsdagar ur trilogins inledande del, den som handlar om den kurdiske fursten av Emgíón.
15 oktober, 2015
För 50 år sedan utkom Gunnar Ekelöf med diktsamlingen Diwan över Fursten av Emgion, den första delen av den s.k. Diwantrilogin. Under tre torsdagar läser Bo Alström ur den inledande delen i Sigtunastiftelsens Bibliotek.
15 mars, 2015
Gunnar Ekelöf hade en innerlig relation till de österländska religionerna, i synnerhet till folkliga traditioner, och ... Fortsätt läsa →