10 november, 2017
Vilken roll hade Svenska kyrkan i det kalla kriget? Hur agerade kyrkans företrädare och hur formulerade de sig under denna tidsperiod som vi benämner som ”det kalla kriget”. Stiftelsen Sverige och Kristen tro har samlat ett tjugotal forskare i ett projekt kring Svenska kyrkan roll i det kalla kriget, ett projekt som framöver kommer att […]