8 januari, 2018
Vi improviserar med kvinter, borduner och cluster och lär oss hur man enkelt får den sjungna tidegärden att bli en del av församlingens andakt. Medverkande: Marie-Louise Beckman, organist i Linköpings domkyrka. I samverkan med Sveriges kyrkosångsförbund