10 november, 2017
Vilken roll hade Svenska kyrkan i det kalla kriget? Hur agerade kyrkans företrädare och hur formulerade de sig under denna tidsperiod som vi benämner som ”det kalla kriget”. Stiftelsen Sverige och Kristen tro har samlat ett tjugotal forskare i ett projekt kring Svenska kyrkan roll i det kalla kriget, ett projekt som framöver kommer att […]
25 november, 2016
Anne-Marie Thunberg var en radikal person i en radikal tid. Kanske gjorde hon den radikal? Kanske gjorde den henne radikal? Nyligen utkom boken ”Anne-Marie Thunberg, Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft”. Under denna konferens ges möjlighet att kanske något bättre förstå den samtid hon präglade och präglades av.