5 miljoner tidningsartiklar och 130 000 böcker

Sigtunastiftelsens bibliotek har varit en del av Sigtunastiftelsens verksamhet redan från starten 1917. Från början låg biblioteket i nuvarande Rådsalen. De nuvarande biblioteks- och arkivlokalerna byggdes 1935 för biblioteket samt för folkhögskolans undervisning.

Sigtunastiftelsens bibliotek hade från början, under Elisabet Auléns ledning (1918 – 1947), stora ambitioner, framförallt inom teologi. Tillsammans med folkhögskolans bibliotek (1917 – 1995) och sedan även det kommunala folkbiblioteket (1947 – 2008), skapades under Eric och Ingrid Lilliehööks ledning (1947 – 1992) ett både unikt och allsidigt humanistiskt bibliotek. Biblioteket kom att bli ett av de större privata biblioteken i Sverige. Boksamlingarna har genom kontinuerliga inköp och generösa donationer växt till ett bibliotek på cirka 130 000 volymer med tyngdpunkt på humaniora, framförallt religion, filosofi, pedagogik, litteraturvetenskap, skönlitteratur.

Idag, sedan Sigtuna kommunbibliotek lämnade lokalerna 2008, utvecklas Sigtunastiftelsens bibliotek vidare som ett humanistiskt special- och forskningsbibliotek öppet för alla, som både bevarar och utvecklar sina unika samlingar för att spegla vår tids viktigaste frågor i brytpunkten mellan religion, kultur och samhälle och mellan humaniora och naturvetenskap.

Tidningsklipp från Sigtunastiftelsens klipparkivPå Sigtunastiftelsen finns även Sveriges största pressarkiv med artiklar från de största svenska dagstidningarna under 1900-talet. Klipparkivet har sitt ursprung i att eleverna vid Sigtuna folkhögskola redan 1917, på Manfred Björkquists, inrådan började klippa ut de artiklar som de fann intressant att diskutera, för att därefter sortera dem i kronologisk ordning under ämnesrubriker.

Ett avsevärt antal personer har under åren medverkat till att det från början rätt så anspråkslösa klipparkivet blev den forsksningsresurs det är idag. Utöver anställd arkivpersonal har folkhögskoleelever, sigtunabor, och många andra ideellt motiverade människor, bidragit genom att lägga artikel för artikel till de ca 4000 ämnesrubrikerna och de minst 15 000 personnamnen. Klipparkivet kan med rätta sägas vara en encyklopedisk representation av alla i dagstidningar förekommande ämnen under 1900-talet.Vid skattning hamnar det totala antalet tidningsartiklar, inklusive donerade samlingar, kring närmare 5 miljoner.

Källa: Sigtunastiftelsen – En vandring genom tid och rum