På spåret

på spåretPå spåret

Om ni vill ha roligt under en förflyttning från en plats till en annan är denna aktivitet given, för här nyttjar vi den mobila tekniken till fullo… Med chiffer, ledtrådar, dolda budskap och ofullständiga kartor ska deltagarna lyckas lista ut slutdestinationen. Det kan vara till en restaurang, bar, kursgård eller liknande mötesplats.

Tidsåtgång 3 timmar
januari-december