Radioaktiviteten

Radioaktiviteten

walkie-talkie-on-a-map_21684952Detta är en kommunikationsaktivitet, där uttryck som tillit, respekt, ansvar, tydlighet samt delaktighet kommer att prövas. Är det någon skillnad på att lyssna eller att höra, tala till eller tala med? När någon säger: ”Jag hör vad du säger” vad betyder det egentligen?

Det här är en rolig och underfundig aktivitet där man med hjälp av walkie-talkier och separata kartor ska hjälpas åt inom laget för att hitta till ett antal stationer. Men vad gör man när det uppstår störningar i kommunikationen och vad kan man göra för att förbättra den?

Saker som känns självklara i sin hemma miljö, kommer med ens att kännas svårt. Målet för övningen är att få lärdom och insikt i hur man kommunicerar samt fungerar och agerar i grupp. Ett spännande äventyr där bra kommunikation är det avgörande.

Tidsåtgång 2-3 timmar
januari-december

Antal deltagare 10-60

Kontakta oss: 08 592 589 19 eller bokningen@sigtunastiftelsen.se