Jan Henningsson tilldelas Abrahams Barns Pris 2018

Abrahams Barns Pris 2018 tilldelas Jan Henningsson för hans insatser att verka för en respektfull dialog över kultur- och religionsgränser. Genom sitt öppna förhållningssätt bidrar han till att öka vår kunskap och vår förståelse för ”den andre”, vilket ger hopp om en fredligare värld.

Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med Abrahams Barns föreläsning ”The Global Village Lecture 2018” den 26 april kl 18.00 i Riddarhuset, Stockholm. Författaren och journalisten Christina Wahldén föreläser under rubriken ”Att skriva om det svåra – Var hittar man berättelsen och hur förhåller man sig till fakta och fiktion?”

Jan Henningsson är arabist och har tidigare varit direktör vid Svenska Institutet i Alexandria och ämnesråd för interreligiösa frågor på Utrikesdepartementet. Under ett långt yrkesliv har han genom sin flerspråkighet och gedigna kunskap om de områden och länder han arbetat i oförtröttligen verkat för att sammanföra människor över olika gränser. Detta har han gjort med ett genuint intresse för andra människor, kulturer och religioner.

 

”Abrahams Barn vill lyfta fram förebilder som Jan Henningsson, eftersom han, liksom Abrahams Barn, önskar delta i byggandet av ett mer inkluderande samhälle. Jan Henningsson visar på ett mycket konkret sätt hur viktigt det är att mötas med ödmjukhet och respekt. Genom närvarande samtal kan man skapa hållbara relationer mellan personer med olika bakgrunder. Målet för dialogen är inte att försöka förändra utan istället lyssna in vem ”den andre” verkligen är och i mötet med ”den andre” även få möjligheten att upptäcka sig själv”, säger Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare för Abrahams Barn.


Sigtunastiftelsen och Abrahams Barn
Sigtunastiftelsen vill genom sin verksamhet skapa rum för dialog och gränsöverskridande möten i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring hela människan. Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den narrativa pedagogiken står i centrum. Grunden är berättelsen och berättandet. Abrahams Barn är religiöst och politiskt obundet och föreningen Abrahams Barn finns i Stockholm och stipendiefonden Abrahams Barn i Skåne. www.abrahamsbarn.se