Karin Sohlgren tilldelas Abrahams Barns Pris 2016

Abrahams Barns Pris 2016 tilldelas Karin Sohlgren för hennes insatser att med kreativitet uppmuntra flerspråkighet och förmedla språkglädje till barn från världens alla hörn.


Karin Sohlgren
Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med Abrahams Barns föreläsning ”The Global Village Lecture 2016” den 28 april kl 18.00 i Riddarhuset, Stockholm. Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker och redaktör på Utrikespolitiska institutet föreläser under rubriken ”Vad händer i Mellanöstern och varför?”

 

Karin Sohlgrens stora engagemang för metodutveckling gällande flerspråkighet för barn fick henne att 2006 starta företaget ”NDIO kultur & kommunikation”. NDIO betyder ”Ja” på swahili och det är just språkglädje som är hennes drivkraft när hon på ett lustfyllt och innovativt tillvägagångssätt skapar pedagogiskt material för flerspråkiga barn. NDIO översätter och ger ut tvåspråkiga böcker – i nuläget har böcker på ett tjugotal olika språk kombinerat med svenska blivit utgivna. Karin Sohlgren arbetade tidigare som barnbibliotekarie med inriktning på barns språkutveckling. Hon uppmuntrade flerspråkighet för att på så sätt skapa ett intresse för språk och läsande. Hon såg tidigt behovet, men också avsaknaden av bra barnböcker som stöder flerspråkiga barns språkutveckling. Karin Sohlgren betonar att man skapar de bästa förutsättningar för att lära sig svenska genom att utgå från barnets modersmål. Karin Sohlgren har också engagerats till Skolverkets satsning ”Flerspråkighet i förskolan” där målsättningen är att göra allt flerspråkigt material tillgängligt.

”Abrahams Barn verkar i det mångkulturella samhället och använder sig av en narrativ pedagogik där tonvikten ligger på det muntliga och det skriftliga berättandet. Abrahams Barn vill därför uppmuntra personer som Karin Sohlgren, eftersom hon, liksom Abrahams Barn, önskar bidra till att språkglädje för alla leder till språkutveckling, flerspråkighet och möjligheten att ta en aktiv roll i samhället!”, säger Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare för Abrahams Barn.

Sigtunastiftelsen och Abrahams Barn
Sigtunastiftelsen vill genom sin verksamhet skapa rum för dialog och gränsöverskridande möten i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring hela människan. Abrahams Barn är ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Abrahams Barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöten, språkutveckling samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Den narrativa pedagogiken står i centrum. Grunden är berättelsen och berättandet. Abrahams Barn är religiöst och politiskt obundet och föreningarna Abrahams Barn finns i Rinkeby och i Skåne. www.abrahamsbarn.se