Jan Henningsson tilldelas Abrahams Barns Pris 2018

Abrahams Barns Pris 2018 tilldelas Jan Henningsson för hans insatser att verka för en respektfull dialog över kultur- och religionsgränser. Genom sitt öppna förhållningssätt bidrar han till att öka vår kunskap och vår förståelse för ”den andre”, vilket ger hopp om en fredligare värld. Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. […]