Klipparkivets person- och ämneskataloger

I klipparkivets biografiska avdelning är klippen sorterade efter personnamn och personregistret omfattar ca 8000 personer som har ett eller flera kuvert. Ett ännu större antal personer är representerade med ett enstaka eller ett fåtal artiklar. De är sorterade till den rent alfabetiska ordnade serien som inte finns med på hemsidan.

Klipparkivets ämnesordnade avdelning överensstämmer i stort med strukturen i bibliotekens SAB-system. Varje ämnesområde betecknas av en fackbokstav och inom varje fackbokstav är klippen ordnade i ämnesrubriker. Antalet ämnesrubriker i klipparkivets ämneskatalog är ca 4000.