Kompisbyrån får Abrahams Barns pris 2015

kompisbyrånAbrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. I år går priset till Kompisbyrån, en ideell förening som anordnar ”kompisfika” där två personer som inte känner varandra sedan tidigare träffas för att fika och samtidigt öva svenska. Den ena personen önskar förbättra sin svenska och den andra att hjälpa till med språket. Det är gratis att gå med i Kompisbyrån. Verksamhetens framgång ligger i enkelheten med upplägget. Man tilldelas en ”fikakompis” som man sedan stämmer träff med på ett café där man övar svenska i cirka en timme. Fokus för mötet ligger på språket, men även på möjligheten att personer med olika bakgrund, erfarenheter och intressen lär känna varandra.

– Abrahams Barns narrativa pedagogik riktar sig till det mångkulturella samhället. En av verksamhetens hörnstenar är språkutveckling. Det är av avgörande betydelse att kunna kommunicera för att göra sig förstådd och för att förstå andra. Språket är därför en viktig del för att komma in i och ta aktiv del av samhället. Bristande svenskkunskaper kan leda till utanförskap. Här fyller Kompisbyrån ett behov och blir ett komplement till den etablerade språkundervisningen. Men Kompisbyrån skapar även förutsättningar för mötesplatser i vardagen där ett kulturellt utbyte kan ske mellan personer som annars inte skulle ha träffats. Vi vill därför uppmuntra initiativ som Kompisbyrån eftersom de, liksom Abrahams Barn, önskar delta i byggandet av ett inkluderande samhälle”, säger Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare för Abrahams Barn.

Prisutdelningen sker i samband med Abrahams Barns föreläsning ”The Global Village Lecture 2015” den 19 mars kl 18.00 i Riddarhuset, Stockholm. Simone Ek, barnrättsexpert och chef för Rädda Barnen International i Genève när Konventionen om barnets rättigheter formulerades föreläser under rubriken ”Barnkonventionen 25 år – lärdomar och utmaningar”.