Sigtunastiftelsen diplomeras för ekologisk mat

Sigtunastiftelsen har belönats med diplom i Ekoutmaningen 2018 för sin satsning på ekologisk mat. Idag är hela 42 procent av den mat som serveras på Sigtunastiftelsen ekologisk.

– Det är särskilt glädjande med tanke på den medvetna satsning vi gör på att utveckla just detta, säger Sara Klingberg, hotell och konferenschef på Sigtunastiftelsen.

I Sigtunastiftelsens restaurang har det skett en stor förändring de senaste åren som inte bara handlar om att öka andelen ekologiska råvaror. Restaurangen har Kravmärkts och det finns också ett större utbud av gröna rätter, både till lunch och middag. När Sigtunastiftelsens souschef Morgan Fredriksson tävlade i Årets Kock valde han exempelvis att anta utmaningen med en helt vegetarisk rätt. Nytt är också att Sigtunastiftelsen två gånger om året erbjuder en helt vegetabilisk avsmakningsmeny baserad på säsongens råvaror.

– Det är verkligen roligt att kunna erbjuda våra gäster en helt grön gourmetupplevelse och det här diplomet inspirerar oss att jobba vidare med hållbarhetsfrågor och utveckla både det gröna och det ekologiska i vår restaurang, säger Sara Klingberg.

Ekoutmaningen är ett initiativ där Sigtuna Kommun i samverkan med Ekomatcentrum verkar för ett ökat fokus på matproduktion som gynnar miljö, klimat, hälsa och en rättvis handel. Ekoutmaningens diplom delas ut till de restauranger och livsmedelsbutiker som har varit föregångare i branchen.

 

Besöksnäringen i Sigtuna ska minska på plasten

Nätverket Hållbar destination, bestående av hotell i Sigtuna, har beslutat att tillsammans drastiskt minska klimatavtrycket från plastanvändning. Målet är att 2020 vara en plastfri destination. Bara under 2016 tillverkades 335 miljoner ton plast i världen och siffran väntas öka till 500 miljoner ton år 2050 enligt branschorganisationen PlasticsEurope. Samtidigt pekar EU-kommissionen på att det 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i haven.

–  Den här utvecklingen måste vi stoppa! Tillsammans med våra partners i nätverket Hållbar destination har vi därför tagit beslut om att fasa ut plastartiklar i våra verksamheter så långt möjligt. Vi är redan igång och första steget är att inventera engångsartiklar av plast och göra en nollmätning av våra partners plastförbrukning. Därefter ska vi tillsammans försöka påverka våra leverantörer att minska sin användning av plast, säger Anna Lakmaker, t f vd på Destination Sigtuna.

Redan 2009 startade samarbetet mellan Sigtunas hotell för att minska sin klimat- och miljöpåverkan. Hittills har nätverket installerat laddstolpar för bilar samt arbetat för att minska användningen av palmolja och främja biodling. En viktig del av samarbetet har även varit att mäta klimatpåverkan av den egna energiförbrukningen, uppvärmning, tjänsteresor, tvätt och matråvaror. Hotellens klimatpåverkan var 2017 1,6 kg CO2e per gäst, vilket är betydligt lägre än det europeiska och internationella snittet som är 10-30 kg per gäst. Totalt sett har destinationens klimatpåverkan minskat trots att antalet gäster ökar.

-Vi ser nu fram emot att fortsätta att gå i bräschen för hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen och är redo att ställa om för en hållbar framtid även inom andra områden. Parallellt med arbetet att bli en plastfri destination är nätverkets nästa utmaning att minska matsvinnet, säger Anna Lakmaker.

Om nätverket Hållbar destination
De medverkande företagen i Destination Sigtunas samarbete för en hållbar destination är:
1909 Sigtuna Stadshotell, Best Western Arlanda Hotellby, Best Western Park Airport Hotel, Clarion Hotel Arlanda Airport, Hotell Kristina, Kämpasten, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Rosersbergs slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, och Stora Brännbo Konferens och Hotell.

 

 

Ungas psykiska ohälsa i fokus under konferens på Sigtunastiftelsen

Psykisk ohälsa nämns som ett av våra största folkhälsoproblem idag, och just barn är den grupp där den psykiska ohälsan är som störst. Tisdagen den 13 november arrangerar Sigtunastiftelsen och Betaniastiftelsen en heldagskonferens om ungas psykiska ohälsa där både psykologer, suicidforskare, och pedagoger medverkar. Intresset för konferensen är stort med över 100 deltagare.
– Det visar hur angeläget och aktuellt detta tema är . Hur kan det i ett land där så mycket är tillrättalagt och välfungerande finnas så mycket oro och ångest bland unga människor? Frågan finns och vi letar efter svaren, säger Lars Björklund, kaplan på Sigtunastiftelsen.
– Jag hoppas att den här dagen kan bidra till ökad kunskap, inte bara om hur det ser ut i Sverige med psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna utan att det också kan få bli en dag fylld av konstruktiva samtal om lösningar på hur vi kan ge barn och unga vuxna ett fullgott stöd vid psykisk ohälsa, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen.

Föreläsningarna  kommer att spelas in av UR / Samtiden och kommer därmed att finnas tillgängliga på SVT Play senare i höst.

Pressrelease

Mer om konferensen

 

Ekumeniskt möte samlar 12 kristna kyrkor på Sigtunastiftelsen

Mellan den 6 och 9 november samlas 40 biskopar från 12  kristna kyrkor på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Mötet, som är det 37:e i ordningen, arrangeras av  Focolarerörelsen och det är första gången som deras sammankomst sker i Sverige. 18 länder är representerade på mötet och från Sverige deltar bland annat ärkebiskop Antje Jackelén, kardinal Anders Arborelius, biskop Åke Bonnier och Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman. Temat för mötet är The Spirit’s breath of life, the Church, in today’s world.

I en tid som till så stor del präglas av hat och misstro, och där politiska ledare kan tala och agera mot sina motståndare på ett sätt som vi knappast skådat i modern tid, är det viktigt att de kristna kyrkorna och dess ledare trots sina olikheter kan stå upp för enhet och ömsesidig respekt. Då ökar också kyrkornas möjligheter att vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen, säger Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman.

Pressmeddelade om Focolares möte på Sigtunastiftelsen

Se film från konferensen

Mer om Focolare

 

Maria Küchen tilldelas Bibelpriset

Svenska Bibelsällskapets bibelpris går i år till författaren Maria  Küchen. Prismotiveringen lyder: ”Som poet, författare och kulturskribent har Maria Küchen under flera decennier profilerat sig som en tydlig och intressant röst i den svenska kulturdebatten, under de senaste tio åren också med en kristen tro som utgångspunkt. I en mängd krönikor, artiklar och böcker har hon tagit avstamp i nuet och bearbetat samtidens frågor utifrån Bibelns texter och berättelser. Hon ställer hon ofta mer frågor än ger tvärsäkra svar, men alltid på ett tankeväckande sätt.”

– Jag är en skrivande och läsande person, och Bibeln är en central värld för mig där jag ofta befinner mig och lär mig och upptäcker saker. Bibeln får mig att reflektera. Den är en kärna i mitt eget varande. Därför känns Bibelpriset extra kul och rätt på något vis! Jag är väldigt stolt och glad över att få ta emot priset. Det är hedrande att få en sådan utmärkelse, säger Maria Küchen i en kommentar.

Maria Küchen beskriver sitt författarskap som ”skrivande med bieffekter”. Hon har en lång skaparlista av böcker, romaner, dikter, essäer, tankeböcker och tidningskrönikor som kompletteras av föredrag och offentliga samtal kring existentiella frågor. Man kan skönja ett tänjbart tema i det mesta av produktionen.

– Gud, kärleken, och döden är mina favoritämnen, att vi är gäster på den här planeten och lever med speciella förutsättningar. Just nu skriver jag faktiskt på en essäsamling om rymdfart!  Den innehåller fantastiska fakta om rymdfarande, raketer, kapslar, satelliter och ingenjörer. Det är ”spejsigt” och väldigt roligt. För ett par år sedan skrev jag boken Att flyga om luftfart. Jag hade aldrig skrivit en faktabok tidigare. Jag blev så fascinerad, och det kändes märkligt tomt när jag var klar.

Därför satsar Maria Küchen ännu högre och glider ut i rymden med sin prosa och räknar med att bli klar 2019, samtidigt som 50-årsjubiléet av den första månlandningen. Och Bibeln följer med på färden och ger förankring ner i jorden.

– Den finaste referensen till Bibeln kommer nog att vara den om Adam och hans ensamhet som den första människan.

Hon kommer också att tänka på ett annat stycke i den kommande boken då hon tar upp hur astronauterna på Apollo 8 gjorde den första bemannade testturen runt månen vid julen 1968.

– Det var en stor händelse. Vi hade aldrig sett vår egen planet utifrån tidigare. Bilderna som visades var drabbande och fantastiska. Samtidigt växelläste astronauterna ur Bibelns skapelseberättelse. Astronauter är inte präster och poeter … så upplevelsen blev oväntat kraftfull.

Kanske kommer den skaparvecka på Sigtunastiftelsen som ingår i Bibelpriset att ge ytterligare inspiration till Maria Küchens produktion.

Kulturkväll och prisutdelning
Maria Küchen tar emot Bibelpriset på Bibelsällskapet i Uppsala den 3 december. På kvällen är allmänheten välkommen till ett författarsamtal mellan Maria Küchen och Dan-Erik Sahlberg kring Bibeln, Gud, kärleken och döden. Kulturevenemanget äger rum kl 18.30 på Stadsbiblioteket i Uppsala.

Bibelpriset

Bibelpriset instiftades 2004 med anledning av den världsvida bibelsällskapsrörelsens 200-årsjubileum. Priset utdelas i samverkan med Sigtunastiftelsen årligen till en person ”verksam inom kultur, forskning, samhällsdebatt eller andaktsliv, som i sin gärning bidragit till att göra Bibeln känd och använd”. Tidigare pristagare är Kerstin Ekman (2004), Anders Piltz (2005), Ylva Eggehorn (2006), Christer Åsberg (2007), Mikael Hansson (2008), Sven-David Sandström (2010), Michel Östlund (2011), Åsa Larsson (2012), Kristian Lundberg (2013), Niklas Rådström (2014), Ylva Q Arkvik (2015), Tomas Sjödin (2016) och Bengt Johansson (2017) .

Priset består av ett originalkonstverk med anknytning till en bibeltext samt en Jubileumsbibel med Rembrandtillustrationer. Pristagaren får också ett stipendium i form av en veckas helpension vid Sigtunastiftelsen. Stipendiet är avsett för skapande verksamhet med anknytning till Bibeln. Pristagaren får dessutom utdela en ytterligare skaparvecka på Sigtunastiftelsen som uppmuntran till en person inom det egna skrået. Stipendierna delas ut i samverkan mellan Sigtunastiftelsen och Svenska Bibelsällskapet.

För närmare information om Bibelpriset och Svenska Bibelsällskapet kontakta generalsekreterare Anders Blåberg, 070-631 41 90, [email protected]

 

Återblick från Climate Existence 2018

I maj 2018 arrangerade Sigtunastiftelsen och CEMUS, Centrum för miljöutvecklingsstudier, för fjärde gången konferensen Climate Existence. Konstnärer, forskare och representanter från ett flertal organisationer inspirerade varandra att reflektera kring hur kan tänka och agera som människor i en tid av när klimathotet är alltmer överhängande. Denna film gjordes i samband med konferensen och vi delar den gärna med er.

Läs mer om Climate Existence

 

 

Vi söker en ekonom / ekonomiassistent

I Sigtunastiftelsens mångfacetterade verksamhet ryms kultur, utbildning, forskning och hotell- och konferensverksamhet under ett och samma tak. Nu söker vi en ekonom som kan hjälpa oss med fakturahantering, löpande bokföring och bokslutsarbete. Din ansökan vill vi ha senast 18 november.

Se Sigtunastiftelsens författarsamtal från bokmässan

Sigtunastiftelsen var precis som tidigare år medarrangör till flera författarsamtal och seminarier under bokmässan i Göteborg. Vi har samlat alla de samtal som Sigtunastiftelsen var delaktiga i så att du kan ta del av dem i efterhand, både de samtal du missade och de du gärna vill höra igen.

Länkar till inspelningar av Sigtunastiftelsens författarsamtal och seminarier på bokmässan 2018

Våld och terror i religionens namn; Alf Linderman, Eli Göndör och Evins Ismael

Henrik Berggren och Alf Linderman om 1968

Tomas Bannerhed i samtal med Dan-Erik Sahlberg om romanen Lugnet

Svante Nordin och Dan-Erik Sahlberg om Övertygelsens makt

Jonas Gardell och Caroline Krook om romanen Till minne av villkorslös kärlek

Jón Kalman Stefánsson i samtal med Caroline Krook i samtal om romanen Asta 

Sånna som du ska inte va här; Marika Carlsson i samtal med Dan-Erik Sahlberg

Bergmans tro och tvivel, Caroline Krook och Ludvig Lindelöf

En shetl i Stockholm, Kenneth Hermele i samtal med Dan-Erik Sahlberg

En dagbok till tröst och stöd. Samtal mellan Marie Louise Ekman och Caroline Krook

Vi söker nya medarbetare till vårt klipparkiv och bibliotek

Sigtunastiftelsens har ett av Sveriges privata bibliotek och klipparkiv. I denna unika kulturmiljö ryms inte mindre än 150 000 böcker och mellan 4 och 5 miljoner tidningsartiklar från hela 1900-talet.
Nu rustar vi för framtiden och söker dig som är intresserad av att ansvara för vår arkivverksamhet.
Vi söker också en biblioteksassistent som är intresserad av att arbeta med att utveckla vår service till låntagare, studenter och forskare […]
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober.

Nytt vistelsestipendium på Sigtunastiftelsen

Sigtunastiftelsen har i samverkan med Mäster Eckhartsällskapet instiftat ett nytt vistelsestipendium för studier i teologisk och religionsdialogisk fördjupning genom studier i mystik och kontemplativ praxis. Stipendiet utgörs av en tvåveckors vistelse på Sigtunastiftelsen med tillgång till Sigtunastiftelsens bibliotek, specialsamlingar och arkiv: Hans Hofs bibliotek, Kurt Almqvists bibliotek, Boksamlingen Kristen mystik samt Hjalmar Ekströms bibliotek.

Sista dag för ansökan till 2019 års stipendium är 31 oktober.

Läs mer