Att vara människa i vården

- vad händer om natten?

Konferens på Sigtunastiftelsen 23 – 24 november
Vem bär människorna i vården om natten? På natten kommer tankarna och frågorna – och ibland svaren. I vården är också natten arbetstid då fysiska, psykiska och existentiella behov ska mötas. Hur ser arbetet i vården ut nattetid? Vad har sömnen för betydelse i våra liv? Vilka medicinska risker finns med och under natten? Vad vet vi om posttraumatisk stress om natten och vilken innebörd har natten i olika livsåskådningar? Hur kan kunskap om sömn och vila hjälpa medarbetare inom vård och omsorg till god stresshantering?
Detta är några av de frågor som vi tillsammans vill samtala om under ett par dagar på Sigtunastiftelsen. Genom föredrag, samtal och diskussioner hoppas vi kunna belysa ett område som många som är verksamma inom vård- och omsorg har erfarenheter av men som vi inte så ofta talar om. Konferensen är i första han riktad till människor verksamma inom vård och omsorg samt beslutsfattare inom dessa områden.

I samverkan med Betaniastiftelsen

Medverkande: Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria; Johan Sundelöf, specialist i geriatrik och palliativ medicin; Mikaela Luthman, överläkare, Stockholms Sjukhem; Gunilla Löf Edberg, Nationell samordnare för Jourhavande präst; P-O Michel, överläkare och docent i katastrofpsykiatri; Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi och kulturell psykologi vid Uppsala universitet; Amanda Lagerkvist, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet; John Axelsson, professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet; Lars Björklund, kaplan, Sigtunastiftelsen; Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, Akademiska sjukhuset, Uppsala m fl.

 

Program

 

Information

Börjar:
23 november, 2017, 09:30
Slutar:
24 november, 2017, 15:00
Pris:
2600kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/