Att vara människa i vården

Om helhetssyn och existentiell hälsa 17 - 18 november

Vad menas egentligen med det som i Hälso- och sjukvårdslagen beskrivs som behovsstyrd och patientcentrerad vård? Hur ser verkligheten ut, och på vilket sätt och i vilka forum ska samtalet om prioriteringar, avgränsningar och tolkningar föras? Och vad menas med ”helhetssyn” och ”existentiell hälsa” som också finns i olika styrdokument för vården?

Detta är några av de viktiga men komplicerade frågor som vi tillsammans vill samtala om under ett par dagar på Sigtunastiftelsen. Genom föredrag, samtal och diskussioner hoppas vi kunna belysa områden som många som är verksamma inom vård- och omsorg upplever som väldigt viktiga men samtidigt problematiska och svårhanterliga, särskilt i en tid då rationella vårdlösningar ofta prioriteras av ekonomiska skäl.

Konferensen är i första han riktad till människor verksamma inom vård och omsorg samt beslutsfattare inom dessa områden.

Medverkande: Kavot Zillén, universitetsadjunkt, Juridiska instutitionen, Uppsala Universitet; Ulrika Winblad, lektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala universitet; Fredrik Modeus, biskop i Växjö stift, Svenska kyrkan; Martin Wohlin, universitetslektor i akutsjukvård, Uppsala Universitet, Specialistläkare, Akademiska sjukhuset; Ulla-Karin Nyberg, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och forskare vid Karolinska institutet; Annica Cheroub, leg. sjuksköterska, palliativa rådgivningsteamet, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Agneta Lagercrantz, författare och journalist; Göran Stiernstedt, regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården; Johan Sundelöf, specialist i geriatrik och palliativ medicin, Betaniastiftelsen; Lars Björklund, kaplan, Sigtunastiftelsen; Kerstin Dillmar, sjukhuspräst. Akademiska sjukhuset, Uppsala; Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin, Karolinska institutet m fl.

Program

Pris: 2 495 kr inkl logi och måltider

I samverkan med Betaniastiftelsen

Information

Börjar:
17 november, 2016, 10:00
Slutar:
18 november, 2016, 16:00
Pris:
2495kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/