Berättelse och berättande

Identifikation skapar empati

AbrahamsBarn_logoDen narrativa pedagogiken står i centrum för Abrahams Barns metod och pedagogik. Kursen vill därför inspirera till muntligt berättande genom kunskap om berättarteknik. Vi tar upp FN:s konvention om barnets rättigheter genom att utgå från litteratur av olika slag och samtidigt träna språkutveckling. Vi fördjupar oss i empati som teori och praktik samt får prova på en skrivarverkstad utifrån Abrahams Barns metod Identifikation skapar Empati. Abrahams Barns empatiprogram Vänner kommer även att presenteras. Målgrupp: Bibliotekarier, pedagoger och lärare från förskola, grundskola och särskola.
Medverkande: Jakob Eklund, docent i psykologi vid Mälardalens högskola som forskar om empati. Ida Junker, utbildad berättare, drama- och bildpedagog, knuten till berättarkompaniet Fabula storytelling. Ulla Nestor, lärare, arbetar enligt Abrahams Barns pedagogik på en grundskola i Märsta.

Program 8 – 9 april 2016

Information

Börjar:
8 april, 2016, 09:30
Slutar:
9 april, 2016, 15:15
Pris:
1950kr
Plats