Bo Alström – ”Ur tidens andedräkt”

Konstutställning i Rosengårdssalen

Bo Alström har varit verksam som professionell konstnär sedan 1965 och hans fokus ligger på klassiskt oljemåleri. Hans teoretiska studier i Konstvetenskap vid Uppsala universitet ligger som grund för hans konstnärskap.
Bo har haft separatutställningar på flera orter i Sverige samt i Antibes, vid Biennalen i Menton och i Luxemburg. Ett återkommande tema i hans måleri är människan i olika tider och epoker. Bo är född 1937 och lever och verkar i Sigtuna.

Vernissage under Kulturhelgen lördag 22 april 14.00
”Om det väsentliga i konsten är ogripbart så är konstnärens samverkan med sin bild en väl
så gåtfull företeelse. En klok man, en kännare av bland annat kinesisk konst, har sagt att
målningens verkliga innehåll är konstnärens själ, inte ett avbildat träd eller landskap.
Och så är det förvisso. Vad konstnären än målar, hur han än organiserar färgerna på
duken, så redovisar han alltid – oftast omedvetet – en bild av sig själv, sin uppfattning om
livet. På så sätt blir också det mest realistiska konstverk en spegling av ett inre skeende. När en pensel med färg träffar duken händer det något, en stöt går från duken, genom armen, rakt in i känslolivet – processen är igång.”
Bo Alström

Bo_Alström20161115_121202

Information

Börjar:
19 april, 2017, 09:00
Slutar:
29 maj, 2017, 17:00
Pris:
Gratis
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/