”Där allt tiger och är orörligt stilla”

– skomakaren Hjalmar Ekström och mystiken

HjalmarEkström

Bokrelease och författarsamtal med Antoon Geels

Hjalmar Ekström (1885 – 1962) är en av de mest betydande mystikerna i nordiskt fromhetsliv. Hans intensiva andliga upplevelser ledde till en utbildning till diakon och tjänstgöring på flera håll i landet. Efter en andlig kris valde han att återvända till skomakarlästen i Helsingborg. Där skrev han tusentals brev till en mindre grupp andligt intresserade personer. Ett mindre antal av dem har utgivits i böckerna Den fördolda verkstaden samt Den stilla kammaren.
I sin nya bok  Där allt tiger och är orörligt stilla har religionspsykologen Antoon Geels valt ut ytterligare ett antal tidigare opublicerade brev. Bokens titel hämtades från ett brev till Eric Hermelin, känd för sina översättningar av persisk mystik. Antoon Geels föreläser om sin nya bok och samtalar med Svante Ögren, tidigare lektor på Sigtunastiftelsen.

I samverkan med Sorgenfrei förlag

Information

Datum:
11 februari, 2017
Tid:
14:00 - 16:00
Pris:
75kr
Plats
Sigtunastiftelsen Bibliotek, Manfred Björkquists allé 4 , Sigtuna,
Telefonnummer:
08 592 589 85