Delaktighet mellan villkor och visioner

Föreläsning med Caroline Gustavsson, lektor i religionspedagogik.

Vad betyder delaktighet i ett kyrkligt sammanhang och blir man delaktig genom att delta? Hur uppfattas Svenska kyrkans gudstjänst av yngre generationer? Caroline Gustavsson har i en studie intervjuat präster, kyrkomusiker och körsångare för att belysa dessa och liknande frågor. Studiens resultat pekar mot vad som i ett pedagogiskt perspektiv kan beskrivas som en ”delaktighetens kris”. I sin föreläsning ger Caroline exempel på hur körsångare mellan 19 och 40 år beskriver sin upplevelse av präster och kyrkomusiker, de olika liturgiska momenten och svårigheten att vara ”religiös” i dagens samhälle.
Caroline Gustavsson är lektor i religionspedagogik vid Teologiska Högskolan i Stockholm.

I samverkan med Sveriges kyrkosångsförbund

Information

Datum:
9 januari, 2017
Tid:
14:30 - 15:15
Pris:
Gratis
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/