Den fördolda verksamheten

– om mystikern Hjalmar Ekström

HjalmarEkströmSigtunastiftelsen fick 1996 Hjalmar Ekströms bibliotek som gåva av hans döttrar. Ekström betraktades av Sven Stolpe som ”en tvättäkta, ytterst sympatisk, ödmjuk och begåvad mystiker”och biskop Martin Lönnebo beskriver honom som en av de mest betydande mystikerna i nordiskt fromhetsliv.
Ibland talas det inom forskningen om konservativa och revolutionära mystiker. Var Ekström en revolutionär mystiker? Finns det universella drag i hans mystik? Det är några av de frågor som detta symposium vill söka besvara.

Medverkande:

Antoon Geels, professor emeritus, Peter Halldorf, pastor vid ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby och Per Åkerlund, teol. dr, Martin Lönnebo, biskop emeritus samt Maja Ekström, som forskar om Hjalmar Ekström.

Information

Datum:
11 oktober, 2015
Tid:
13:00 - 17:00
Pris:
100kr
Plats
Sigtunastiftelsen Bibliotek, Manfred Björkquists allé 4 , Sigtuna,
Telefonnummer:
08 592 589 85