Den livsviktiga tolkningen

Temasöndag i Nacka kyrka

Nacka KyrkaUtifrån judiska och muslimska perspektiv talar vi om tolkande teologi som religiös tradition och fredsbyggande resurs bland människor i lokala och globala sammanhang idag. Reflektionen i detta program kommer delvis att ske utifrån Guds Hus i Nacka församling, ett projekt som utvecklats ur visionen om en konkret mötesplats för att stärka enskilda och grupper som medmänniskor, medborgare och medskapare.

Medverkande:

Mohammad Muslim, imam och lärare på Kista folkhögskola, Ute Steyer, rabbin i Judiska församlingen i Stockholm, Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz präster i Svenska kyrkan. I samverkan med Seglora smedja.

 

Information

Datum:
8 november, 2015
Tid:
11:00 - 14:45
Pris:
Gratis
Plats