Det naturvetenskapliga projektet 3

Den moderna fysikens historia och filosofi

Föreläsare: Håkan Snellman, professor emeritus i teoretisk fysik vid KTH.

hakan_snellmanSeminariedagarna avser att belysa den moderna fysikens historia från Newton till modern kvantfältteori och kosmologi. Fysiken ses här som en prototyp för naturvetenskaplig forskning och som ett uttryck för ett nytt kunskapsprojekt för mänskligheten: det naturvetenskapliga projektet. Det innefattar en ny och radikal förändring i synen på vad naturvetenskaplig kunskap skall vara till för, hur den skall tas fram och hur den skall utövas. Den nya kunskapssynen medför att många frågor inom vetenskapsfilosofin får omprövas både vad gäller den epistemologiska aspekten – hur vi får kunskap om tillvaron – liksom inte minst den ontologiska – vad som är tillvarons grund. Seminariedagarna avhandlar fysikens historia inom mekanik, elektromagnetism, kvantmekanik och modern kosmologi, bakgrunden till projektet, dess epistemologiska och ontologiska problem, något om relationen mellan matematik och fysik, samt projektets sociologiska aspekter.

Seminariedagarna ges inom ramen för projektet Cusanus.

För den som önskar erbjuds lunch från klockan 12. Den ska i så fall förbokas i samband med anmälan.

Boka seminariedag 1 17 februari

Boka seminariedag 2 2 mars

Boka seminariedag 3 16 mars

Information

Datum:
16 mars, 2016
Tid:
13:00 - 17:00
Pris:
Gratis
Plats