Existentiell hälsa och lidande i den digitala tidsåldern

DIGMEX Symposium på Sigtunastiftelsen 15 februari

Vad händer med vår existentiella hälsa i den digitala tidsåldern? Hur hanteras lidande, sårbarhet och själva varandet i en tid då vi ständigt är uppkopplade? Dessa frågor kommer att belysas genom fyra  föreläsningar under DIGMEX öppna symposium på Sigtunastiftelsen den 15 februari. Deltagandet i symposiet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.

DIGMEX är ett nätverk inom forskningsprogrammet Existential Terrains: Memory and Meaning in Cultures of Connectivity vid Institutionen för mediestudier (IMS) vid Stockholms universitet. DIGMEX anordnar föreläsningar, seminarier, symposier och konferenser. Målsättningen med nätverket är att skapa en mötesplats för filosofiska, empiriska och praktiska diskussioner om existentiella frågor och vad det innebär att vara människa i den digitala tidsåldern, det vill säga hur de grundläggande förutsättningarna för det mänskliga kan förstås i en uppkopplad värld. Frågor om mening och syfte, vem jag är, och hur jag presenterar mig för andra är idag i hög utsträckning sammanflätade med våra digitala liv. Digitala medier är också platser där människor möts, delar och utforskar existentiella frågor och i livet uppkomna gränssituationer, inte sällan i samband med ohälsa, förlust och trauma. De ständiga förändringarna i vår teknifierade tillvaro – med dess revenyer och samtidiga sårbarhet, med dess paradoxalt snabba upplösningar och samtidiga potentiella oändlighet – medför nya existentiella utmaningar.

 

Program

10.00. Registrering och kaffe

 

10.30. Inledning: Existentiella terränger: Förlust och sörjande online

Amanda Lagerkvist, docent, Wallenberg Academy Fellow, forskningsledare Existential Terrains

Michael Westerlund , fil dr, forskare, lektor i medie-och kommunikationsvetenskap

 

11.15. Existens och hälsa i det 21:a århundradet: Nya utmaningar mot ett väl levt liv

Dan Stiwne Leg. Psykolog & Psykoterapeut, Ph.D. Docent i klinisk psykologi, Existentiell psykoterapeut, MA Den digitala tidsåldern ger människan nya fantastiska möjligheter till delad kunskap, till sociala kontakter, till häpnadsväckande bilder och texter och till upphetsande, skrämmande och rörande upplevelser. Men allt detta kommer med en prislapp vars siffror inte kan skönjas en solig dag, men som framträder desto tydligare en mulen, dyster dag i livets november. Vilka pris riskerar vi få betala för de digitala möjligheterna och för ett liv i ’teknik och maskinåldern’ och kan ett liv ännu levas väl i vår tid?

 

12.15 Lunch

 

13.15 Vad händer med empatin på nätet? Sociala och digitala känslor i vår samtid

Fredrik Svenaeus Professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

I föredraget utforskas hur vårt sociala känsloliv förändras när vi kommunicerar med andra människor genom digitala gränssnitt. Är det svårare eller lättare att känna för och tillsammans med andra när vi är umgås virtuellt jämfört med möten ansikte mot ansikte? För att försöka förstå detta kommer föreläsningen ta hjälp av fenomenologiska teorier, särskilt av några filosofer som varit intresserade av vårt sociala känsloliv och kroppsliga existensform: Edith Stein och Maurice Merleau-Ponty. Frågor som kommer att tas upp är vad empati egentligen är, hur den skiljer sig från några andra viktiga sociala känslor, och på vilket sätt kroppsligheten är viktig för vår relation till andra. På vilket sätt berörs vi av andra människors lidande i den virtuella verkligheten och hur präglar detta vårt sätt att existera där?

 

14.15. Kortpaus

 

14.30 Disneys myter – Meningsskapande i vår tid?

 Cecilia Melder  TD, Lektor i religionspsykologi och existentiell folkhälsa, Teologiska högskolan Stockholm och Uppsala Universitet

 Forskning visar att den existentiella dimensionen står för en viktig del av att hantera utmaningar i livet och för vår hälsorelaterade livskvalitet. Sådana resultat är värda uppmärksamhet i Sverige, ett land som upplever ökad psykisk ohälsa och där traditionella arenor för livets stora frågor, såsom trossamfund och politiska föreningar, spelar avtagande roller i vardagen. Men på vilket sätt vår existentiella hälsa har påverkats av förändringar i kulturen, såsom tillgången till en ny digital arena har tidigare fått liten uppmärksamhet. I föreläsningen presenteras ett möjligt fundament för att förstå sambandet mellan olika dimensioner av hälsa inklusive den existentiella dimensionen. Det handlar också om den existentiella aspekten som en resurs för tankar, känslor och handlingar för att främja hälsa i svåra tider.

 

15.30 Kaffe

 

16.00 Paneldiskussion med föreläsarna och auditoriet.

 

16.30 Avslutning

 

 

Information

Datum:
15 februari
Tid:
10:00 - 16:30
Pris:
200kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/