Folkkyrkan och framtiden

- kan folkkyrkan vara viktig för sina medlemmar?

De Nordiska folkkyrkorna grundlades i en svunnen tid, men de ser fortfarande sig själva som folkkyrkor. De samlar också många fler medlemmar än de flesta andra organisationer som innefattar någon form av medlemskap. Men vad innebär det att vara medlem i en folkkyrka? Hur kan en folkkyrka vara viktig och relevant i en helt ny tid? Och hur kan och bör en folkkyrka kommunicera med sina medlemmar inom ramen för det digitala kommunikationssamhället? Den Norske Kirkens Kirkeråd har i september förlagt ett par arbetsdagar till Sigtunastiftelsen. I samband med det planeras på förmiddagen torsdag den 13 september ett seminarium kring folkkyrkan och dess medlemskommunikation. En del av detta kommer att bli offentligt. Tid och medverkande presenteras på hemsidan.
I samverkan med Den Norske Kirke

Information

Datum:
13 september
Pris:
Gratis
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/