Folkkyrkan och framtiden

- kan folkkyrkan vara viktig för sina medlemmar?

De Nordiska folkkyrkorna grundlades i en svunnen tid, men de ser fortfarande sig själva som folkkyrkor. De samlar också många fler medlemmar än de flesta andra organisationer som innefattar någon form av medlemskap. Men vad innebär det att vara medlem i en folkkyrka? Hur kan en folkkyrka vara viktig och relevant i en helt ny tid? Och hur kan och bör en folkkyrka kommunicera med sina medlemmar inom ramen för det digitala kommunikationssamhället? Den Norske Kirkens Kirkeråd har i september förlagt ett par arbetsdagar till Sigtunastiftelsen. I samband med det planeras på förmiddagen torsdag den 13 september ett seminarium kring folkkyrkan och dess medlemskommunikation.
Det öppna programmet är gratis. Den som önskar kan förbeställa lunch för 180  kr i samband med registrering. Lunchen serveras från klockan 12.00.

I samverkan med Den Norske Kirke

Öppet program 

9.00 Att vara folkkyrka i det senmoderna mediesamhället, Alf Linderman, docent i religionssociologi och direktor på Sigtunastiftelsen.

9.20 Andlighet, tro och nästankärlek – kan vi prata om sånt idag? Ann Kristin van Zijp Nilsen, kommunikasjonsleder i Areopagos.
9.40 Digitala dilemman: Ingeborg Dybvig, kommunikationsdirektör i Kyrkorådet

9.50 Samtal och diskussion

10.15 Paus med förmiddagskaffe
10.30 How to reach out in a new reality. The Church of Scotland´s vision and work for a new digital church, Sanctuary First. Deltar på videolänk.

10.50 Discussion and reflection

11.30 Programmet avslutas.

Information

Datum:
13 september
Pris:
Gratis
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/