Helig – Qadosh – Moqaddas

Interreligiöst kvinnoseminarium om helighet

Vad är helighet för dig? Vad är heligt för dig? Var och när möter du det heliga? Vad innebär helighet i judendom, kristendom och islam? Har kvinnor fått ta plats i de heliga rummen? Var finns utrymmena för kvinnors möten med det heliga? Hur ser de ut? Detta är stora frågor som vi bara kommer att hinna snudda vid under detta dygnslånga seminarium. Genom kreativt arbete med ord och bild, genom filmens språk, och genom att lyssna till föredrag ur judiskt, kristet och muslimskt perspektiv och inte minst genom att samtala med varandra får vi närma oss dessa frågor.
Medverkar gör: Helene Egnell, TD, stiftsadjunkt vid Centrum för religionsdialog i Stockholms stift; Lotta Geisler, diakon i Equmeniakyrkan, pedagog, bibliodramaledare; Lena Larsen, FD, ledare för Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet; Caroline Krook, biskop emerita och Eva Aperia, pedagog i Judiska församlingen i Stockholm.

I samverkan med Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Samarbetsrådet för judar
och kristna, Sensus och Ibn Rushd

Information

Börjar:
4 mars, 2016, 13:00
Slutar:
5 mars, 2016, 16:00
Pris:
1495kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/