Journalistik, religion och värderingar

Öppen föreläsning i samverkan med Uppsala Universitet

Massmedier har idag blivit en huvudkälla till kunskap om religion och livsåskådningsfrågor. Religion ger upphov till frågor och debatt i olika medier. Hur hanterar medier frågor om ökad religiös mångfald? Vilken betydelse har detta för olika religioners plats och betydelse i samhälle och kultur?
Teologiska institutionen vid Uppsala Universitet ger i samverkan med Sigtunastiftelsen en kurs som tränar kunskaper och färdigheter i att värdera olika informationskällor och att förmedla kunskap om religion i olika journalistiska genrer.

Målgrupp: Kursen vänder sig till journalistikstudenter, yrkesverksamma journalister och informatörer med uppgift att kommunicera religion i ett samhälle kännetecknat av såväl ökad religiös mångfald som sekularisering.

Mer information om kursen: Mer information om kursen finns på www.uu.se. I samband med kursmomentet på Sigtunastiftelsen ges ett offentligt program. Tid och medverkande presenteras på här på hemsidan senare under hösten.

I samverkan med Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Information

Datum:
29 oktober
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/