Läsbruk – flerspråkighet och medvetet arbete med litteratur

Öppen föreläsning lördag 20 maj 13.00

Som en del av nätverket Läsbruks konferens bjuds allmänheten in till ett eftermiddagsprogram med några av Läsbruks medlemmar, bl.a. Sveriges läsambassadör Anne-Marie Körling och Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andra språk. Båda mycket uppskattade föreläsare, inspiratörer och författare till ett flertal böcker.
Nätverket Läsbruk vill verka för en ökad satsning på litteratur, läsning, skriv- och språkutvecklande undervisning och reflektion i förskolor och skolor, inom samtliga ämnen.
Läsbruk samlar pedagoger och bibliotekarier som kan dela med sig av kunskap och erfarenheter från sitt arbete med språkutveckling och läsning ute på förskolor, skolor och bibliotek runtom i landet. I nätverket ingår även författare, forskare och utbildare från olika lärosäten, Sveriges läsambassadör, representanter från förlagsvärlden och Skolverket. Lunch kan förbokas i samband med föreläsningen för den som så önskar. Pris: 150 kr

 

 

 

 

 

Information

Datum:
20 maj, 2017
Tid:
13:00 - 15:00
Pris:
Gratis
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/