Må min vän komma till sin trädgård…

Interreligiöst seminarium på Sigtunastiftelsen 18 - 19 maj

Vårens interreligiösa seminarium i genderperspektiv har trädgård och odling som tema. Trädgården som metafor återkommer i religiös poesi, som i rubriken, hämtad ur Höga Visan i Bibeln. Kvinnor har ofta stått för odling, trädgårdsskötsel och örtkunskap såväl i klosterträdgårdens hägn som i folklig praktik. Under drygt ett dygn får vi tillsammans utforska trädgårdens möjlighet som interreligiös mötesplats, och ta del av några exempel på hur trädgård och odling framträder i judisk, kristen och muslimsk tradition.

Medverkande: Eva Aperia, pedagog i Judiska församlingen i Stockholm, Lena Roos, kolonilottsinnehavare och lektor i religionsvetenskap vid Uppsala universitet m fl.

I samverkan med Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Samarbetsrådet för judar
och kristna, Ibn Rushd studieförbund

För mer information vänligen kontakta Helene Egnell helene.egnell@svenskakyrkan.se

08-508 940 09

 

Information

Börjar:
18 maj, 12:00
Slutar:
19 maj, 15:30
Pris:
1695kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/