Må min vän komma till sin trädgård…

Interreligiöst seminarium på Sigtunastiftelsen 18 - 19 maj

Vårens interreligiösa seminarium i genderperspektiv har trädgård och odling som tema. Trädgården som metafor återkommer i religiös poesi, som i rubriken, hämtad ur Höga Visan i Bibeln. Kvinnor har ofta stått för odling, trädgårdsskötsel och örtkunskap såväl i klosterträdgårdens hägn som i folklig praktik. Under drygt ett dygn får vi tillsammans utforska trädgårdens möjlighet som interreligiös mötesplats, och ta del av några exempel på hur trädgård och odling framträder i judisk, kristen och muslimsk tradition.

Medverkande:

Eva Aperia, pedagog i Judiska församlingen i Stockholm

Yaquta Morton, a muslim sufi adept who has walked this earth as grandmother, core health therapist, permaculture designer, community health educator and God’s beloved for 70 years. (The lecture will be given in English.)

Lena Roos, kolonilottsinnehavare och lektor i religionsvetenskap vid Uppsala universitet

Gudrun Wessnert , författare och museipedagog, bl a verksam vid Medeltidsmuséet i Stockholm.

I samverkan med Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Samarbetsrådet för judar
och kristna, Ibn Rushd studieförbund

För mer information vänligen kontakta Helene Egnell helene.egnell@svenskakyrkan.se

08-508 940 09

 

Information

Börjar:
18 maj, 12:00
Slutar:
19 maj, 15:30
Pris:
1695kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/