Manfred Björkquist och Nathan Söderblom

skanna0007 skanna0006

Manfred Björkquist (1884-1985) och Nathan Söderblom (1866-1931), var två av det svenska nittonhundratalets viktigaste kyrkomän och kulturpersonligheter. Både Björkquist och Söderblom var ”fosterländska”, men hos Björkquist slog den kring förra sekelskiftet så utbredda nationalismen igenom på ett annat sätt än hos Nathan Söderblom. Manfred Björkquist och Ungkyrkorörelsen hade en föreställning om ”Sveriges folk Guds folk”. Söderblom hade starka invändningar, men det var ur ett sådant tänkande som Björkquist visioner om Sigtunastiftelsen växte fram. För Söderblom kom kyrkans universalism (katolicitet eller allmännelighet) i första hand, och han drog konsekvenserna av detta i sitt ekumaniska arbete.

I det första av flera jubileumssymposier under jubileumsåret 2015 vill vi uppmärksamma två av den tidiga Sigtunastiftelsens viktigaste gestalter och gemensamt fundera över vad begreppen ”nationalism” och ”universalism” står för – i en historisk kontext och i vår samtid.

Medverkande:

Jonas Jonson, biskop em, docent i missionsvetenskap och aktuell med boken Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst – en biografi, 2014.
Jan Eckerdal, präst, teol dr och författare till Folkkyrkans kropp : Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning, 2012
Patrik Hagman, teol dr verksam vid Åbo akademi och aktuell med boken Efter folkkyrkan – en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället, 2014
Kristin Molander, präst, handläggare för ekumenik, kyrkokansliet
Elisabeth Gerle, teol dr och präst. forskare och författare
Peter Halldorf, pastor, författare och redaktör för tidskriften Pilgrim
Alf Linderman, docent i religionssociologi och direktor på Sigtunastiftelsen

I samverkan med Ekmanstiftelsen på Bjärka-Säby och tidskriften Pilgrim

I priset 295 kr ingår föredrag och lunch. Programmet inleds med lunch klockan 13.00

 

Information

Datum:
22 mars, 2015
Tid:
13:00 - 17:00
Pris:
kr295
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/