Marcelo Gustavsson ” Att mötas vid ett vattenhål”

Konstutställning i Rosengårdssalen med årets Gustav Dahlstipendiat

Marcelo intresserar sig för hur material och objekt blir bärare av känslor. Material som tidigare varit levande – som ben och hår. Han undersöker just nu historiska och samtida reliker. Marcelo går
för närvarande sista året på Konstfacks Ädellabprogram. ”Rum är de utrymmen som förlänger, håller samman och kontextualiserar det som sker och de som bebor det. Det är en social maskerad där objekt och kroppar möts, i kontakten mellan görandet och avsikten blir objekten en förlängd kroppsdel. När objektet inte längre kan brukas eller nått den punkt där dennes agenda inte längre kan fylla sitt syfte, uppstår en kroppslig separation. När en kropp inte längre kan läsa av de objekt som omger den suddas brukandet ut och den tänkta akten materialiseras i form av ”låsningar”. Rum är platser åt sociala konstellationer, ett spel utan åskådare. Bara olika deltagare. De som inte kan tyda det språket eller spela
spelet förtvinar i havet av kroppar. Men synliggörs likväl av sin passiva närvaro.”

Årets stipendieutdelning kommer att ske den 4 februari på Sigtuna Folkhögskola.

Information

Börjar:
15 januari, 2016, 08:00
Slutar:
29 februari, 2016, 17:00
Pris:
Gratis
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/