”Min inre väg” – sökande och finnande i olika traditioner

Skulpturen Mötet med Sigtunastiftelsen i förgrunden

I den religiösa dialogen får vi ofta höra religiösa företrädare tala utifrån sina egna traditioners förutsättningar samt om hur de förhåller sig till andra religiösa och icke-religiösa traditioner. Men hur ser den enskildes väg ut till en fungerande verklighetsuppfattning?

Välkommen till en eftermiddag där vi får höra några inbjudna personer berätta om sina inre vägar till verklighet och där möjlighet också finns att delta i samtalet.

Medverkande

Hans Liljenström, professor i biometri, Julia Ryberg, kväkare, Karin Sharma, interkulturell specialist, Sr Katrin Åmell OP, dominikansyster och teol. dr och Abdul Wahid Morrone, imam vid Al-Ghazali-institutet

Priset 75 kr inkluderar föredrag och eftermiddagskaffe. 

Seminariet anordnas i samverkan med Stiftelsen Mäster Eckhart Sällskapet.

 

Information

Datum:
31 januari, 2015
Tid:
13:00 - 17:00
Pris:
kr75
Plats
Sigtunastiftelsen Bibliotek, Manfred Björkquists allé 4 , Sigtuna,
Telefonnummer:
08 592 589 85