Ann-Marie Thunberg – en radikal röst i tiden

Konferens på Sigtunastiftelsen 25 - 26 november

Anne-Marie Thunberg var en radikal person i en radikal tid. Kanske gjorde hon den radikal? Kanske gjorde den henne radikal?
Nyligen presenterade Stiftelsen Sverige och Kristen Tro boken ”Anne-Marie Thunberg, Samhälls- och kulturdebatt under 1900-talets andra hälft”. Dess nästa forskningsprojekt kommer att handla om Svenska kyrkan i det kalla kriget. Redan i boken om A-M Thunberg speglas mycket av den idéströmning som framkom under Kalla kriget. Dessa strömningar vill SSKT ytterligare belysa under en konferens på Sigtunastiftelsen. Prominenta föreläsare medverkar, främst ärkebiskop em. Gunnar Weman, professorerna Bengt Gustafsson, Lars Rydén och Göran Lantz, liksom styrelseledamöter i Stiftelsen Sverige och Kristen Tro under ordförandeskap av professor Sven Erik Brodd.

Anne-Marie Thunberg blev en för svensk kristenhet och svenskt samhällsliv högst inflytelserik person. Hennes uttalade politiska och etiska åsikter kom, som boktiteln anger, att påverka samhälls- och kulturdebatten under 1900-talets andra hälft. Under konferensen ges möjlighet att kanske något bättre förstå den samtid hon präglade och präglades av.
Boken om AMT kan köpas vid konferensen. (250 kr)

Helpension, enkelrum 1000 kr
Helpension, del i dubbelrum 850 kr
Konferensdeltagande utan övernattning, inkl. måltider 600 kr

Program

25 november 2016

11.45 Välkomnande Linderman och Brodd

12.00 Lunch, kaffe

13.30 G Weman: ”AMT i tiden”, introduktion (45 min)
14.15 Samtal

14.30 Kaffe (30 min)

15.00 G Lantz: ”En ny läsning av boken om AMT” (45 min)

15.45 Samtal (15 min)

16.00 Promenad

18.00 Middag

20.00 B Gustafsson, ”Legitimerad neutralitet?” (45 min)

20.45 Samtal (15 min)
21.00 Ost och vin

 

26 november 2016

08.00 Mässa i kapellet, Sven-Erik Brodd

09.00 Frukost (rummen lämnas)

10.00 L Rydén: ”Kyrkor och etik bakom en järnridå” (45 min)

10.45 Samtal

11.00 ”Thunberg och kyrkan i det kalla kriget”. Bordssamtal under ledning av Anna Greek

12.00 Lunch, öppna konferensen avslutas

13.30 Författargruppen ”Sv. kyrkan i det kalla kriget” överlägger

15.00 kaffe

 

Information

Börjar:
25 november, 2016, 11:45
Slutar:
26 november, 2016, 16:00
Pris:
600kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/