Precarious Media Life

Öppen föreläsningar under konferensen Digital Existence II

Digitala medier har makten att transformera vår existens, och reser nya och nygamla existentiella frågor kring den sårbarhet som blivit en central del av erfarenheten att vara människa i den digitala åldern. Big data och ständig uppkoppling, digitala spår och automatisering, nätänglar och nättroll, det digitala livet och den digitala döden, förlorade och förevigade digitala minnen – detta är bara några av de frågor som kräver en existentiell medieanalys, och som alla understryker den mänskliga existensens sårbarhet.

Under den internationella forskningskonferensen Digital Existence II – Precarious Media Life erbjuds allmänheten att ta del av två öppna föreläsningar inom detta nya forskningsfält. Amanda Lagerkvist, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow som leder forskningsprogrammet Existential Terrains: Memory and Meaning in Cultures of Connectivity vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, kommer att tala om existentiella mediestudier.

Detta följs av en keynoteföreläsning av Wendy Hui Kyong Chun, Professor i engelska och mediestudier från Brown University, USA som ska tala under titeln: ”Algorithmic Authenticity, Networked Vulnerability”. Hon kommer att belysa den sårbarhet och osäkerhet som ryms i de digitala nätverkens drivkrafter att ’autenticera’ användare, och som motvikt framhålla att verklig tillit istället drivs av ömsesidig samvaro och relation, snarare än av systemens försök att fastställa vilka vi egentligen är på nätet, genom att sträva efter absoluta matchningar.

Efter föreläsningen kommer Margaret Schwartz från Fordham University, USA, att respondera och därefter följer en öppen diskussion om digital sårbarhet.

I samverkan med DIGMEX, ett nätverk inom Existential Terrains-projektet, och det nordiska nätverket för studier av religion och medier.

 

Information

Datum:
30 oktober, 2017
Tid:
10:30 - 12:00
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/