Så som han fattas mig – Ekelöf och Sufismen

Poeten Gunnar Ekelˆf.Gunnar Ekelöf hade en innerlig relation till de österländska religionerna, i synnerhet till folkliga traditioner, och till poeter som Ibn al-Arabi och Rumi. Men hur pass nära stod Ekelöf sufismen, den yttring av Islam som lägger tonvikten på relationen mellan den enskilde och Gud?

För att ta reda på den saken anordnar Gunnar Ekelöf-sällskapet två program där verksamma sufier, representerande fyra olika ordnar, diskuterar ett urval av Ekelöfs dikter och filosofiska fragment, och i synnerhet den klassiska formuleringen ”Jag tror på Gud / så som han fattas mig”. Det första samtalet äger rum på ABF Stockholm, Sveavägen 41, söndagen den 25 januari, klockan 13-16. Det andra på Sigtunastiftelsen.

Alla föreläsningar och samtal hålls på svenska.

Föranmälning till info@gunnarekelof.se Föranmälda deltagare får per mail ett kompendium med de texter som kommer att diskuteras. Övriga är välkomna att bara närvara.

I samverkan med Gunnar Ekelöf-sällskapet

Föreläsning och eftermiddagskaffe 75 kr, betalas på plats.

Information

Datum:
15 mars, 2015
Tid:
14:00 - 17:00
Pris:
kr75
Plats
Sigtunastiftelsen Bibliotek, Manfred Björkquists allé 4 , Sigtuna,
+ Google Map
Telefonnummer:
08 592 589 85