The Music of Life

Öppet seminatium under firandet av Agora for Biosystems 20 år

I samband med att Agora for Biosystems firar sitt 20-årsjubileum anordnas en vetenskaplig konferens kring de stora utmaningarna inom den moderna biologin samt ett symposium för allmänheten om livet i ett större perspektiv, med musikaliska inslag. Agora for Biosystems startade för 20 år sedan med huvudsyfte att förutsättningslöst studera de stora frågorna inom biologin, framför allt livets ursprung, livets utveckling och förhållandet mellan hjärna och medvetande.

Under åren har institutet brottats med problemen tillsammans med många framstående forskare som bjudits in för olika former av möten och har också publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker som bygger på detta.

Vad säger dagens forskning om dessa stora frågor? Har vi kommit framåt? Vilken syn på livet dominerar idag? I det här symposiet vill vi belysa de stora frågorna i ljuset av dagens forskning och se hur livet kan betraktas ur ett mer systembiologiskt, holistiskt perspektiv än den reduktionistiska, genfokuserade beskrivningen som hittills dominerat biologin.

I detta öppna seminarium kommer bl.a. den framstående systembiologen Denis Noble (Oxford University) att tala om sina böcker, The Music of Life – Biology Beyond Genes
och Dance to the Tune of Life – Biological Relativity.

 

PROGRAM
10:00 Welcoming by Peter Århem, Hans Liljenström, and Alf Linderman
10:15 Erling Norrby: “Problems of Biology – Some Reflections”
10:30 Denis Noble: “The Billion Year Dance to the Music of Life”
11:30 Ingemar Ernberg: ”What is Life?”
12:00 Sakire Pögün: ”Individual Differences (in addiction)”
12:30 Lunch
13:30 Hugo Lagercrantz: “The Emergence of Consciousness”
14:00 Åsa Nilsonne: “Psychiatry – The Platonic Versus the Hippocratic
Perspective, Still Worlds Apart?”
14:30 Paus
14:45 Fredrik Ullén: “Music as a Model for Expertise”
15:15 Panel Discussion (Joanna Rose moderator)
16:00 Coffee

Programmet som PDF

Information

Datum:
9 december, 2017
Tid:
10:00 - 16:00
Pris:
150kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/