United Natures

Film och samtal i Sigtunastiftelsens bibliotek

United-Natures-DVD-slip-front-coverUnited Natures är en dokumentärfilm som tar upp en idag alltmer uppmärksammad miljöfråga gällande naturens rättigheter och ekocide. Naturens rättigheter skulle innebära ett paradigmskifte i vårt sätt att tänka kring vår livsmiljö och innebära en nydaning av det juridiska systemet, ett viktigt steg mot att skapa en hållbar framtid. Naturens rättigheter och ekocide-rörelsen – som tagit frågan till FN-nivå – växer idag fram på många håll i världen. Ecuador och Bolivia är länder som har befäst naturens rättigheter i konstitutioner och lagar, liksom flera kommuner i USA. I filmen möter vi ledande miljötänkare och jurister kring frågan om naturens rättigheter och ekocide.
Naturens rättigheter uttrycker förutom en juridisk, även en filosofisk, psykologisk, spirituell helhetssyn på miljöfrågan och har bland annat sina rötter hos ekoteologen Thomas Berry, Permaculture-rörelsen och ursprungsbefolkningars helhetssyn på människa och natur.
Inledare till samtalet är Pella Thiel, ekolog och egenföretagare som håller föredrag och kurser i miljöomställningsfrågor via bl a Omställning Sverige och Lodyn, samt driver frågan om naturens rättigheter i Sverige och internationellt.
I samverkan med Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden

Information

Datum:
22 mars, 2017
Tid:
19:00 - 21:00
Pris:
Gratis
Plats
Sigtunastiftelsen Bibliotek, Manfred Björkquists allé 4 , Sigtuna,
Telefonnummer:
08 592 589 85