Vad är tid?

Seminarium med Antje Jackelén och Paul Davies

Vi lever alla med en upplevelse av att det finns ett nu, och därför också en dåtid och en framtid. Men, vad är tid egentligen? Finns det en koppling mellan dagens vetenskapliga kunskap om vad tid är, och vår egen subjektiva upplevelse av den? Och vad är sedan evighet? Har vetenskapen svar på våra frågor kring tid och evighet? Har religionen? Den här typen av frågor ska ärkebiskop Antje Jackelén och den brittiske fysikern Paul Davies, idag verksam som professor vid Arizona State University, samtala om på detta seminarium. Båda har på olika sätt, och med lite olika utgångspunkter och metoder, arbetat med och reflekterat över vad tid är
I samverkan med Agora for Biosystems och projekten HumaNatE och Cusanus

Program

12:30   Lunch

13:30   Welcoming:   Alf Linderman, director of the Sigtuna Foundation,  Hans Liljenström, director of Agora for Biosystems

13:45   Antje Jackelen: “Time matters – matters of time”

14:30   Paul Davies: “The beginning and end of time”

15:15   Break

15:30   Panel discussion with questions from the audience

16:30   Coffee

Program

Information

Datum:
18 september, 2016
Tid:
13:30 - 16:30
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/