Värden och visioner för världen

Vilken värld vill vi vara ?

Världen idag präglas av stora förändringar och en stor osäkerhet om vart vi är på väg. Det talas dock förvånansvärt lite om vilka värden som utvecklingen bör byggas på. Det saknas visioner som vi kan samlas kring. Vi skapar världen tillsammans, men frågan är om vi kan enas, eller om våra värderingar och visioner drar åt olika håll? Det handlar inte bara om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, utan också om en inre hållbarhet. Hur ska vi som individer kunna leva hållbart i harmoni med den värld vi är med och skapar? Är den tekniska utvecklingen, och inte minst artificiell inteligens, vår räddning eller i själva verket ett hot mot mänskligheten? Detta är inte bara politiska frågor utan minst lika mycket existentiella frågor.

I samverkan med Agora for Biosystems

Information

Datum:
8 april
Tid:
09:30 - 16:00
Pris:
200kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/