Vargen och andra rovdjur

Kan vetenskaplig modellering hjälpa dialogen?

Obs! Programmet flyttat från 2 mars till 1 mars

Frågan om vargen och andra rovdjurs utbredning i Sverige har skapat en polarisering mellan olika intressegrupper med tidvis hett debattklimat. Motsättningarna grundar sig bl.a. på olika attityder, värderingar, intressen och världsbilder, men också på bristande förtroende. För att nå en hållbar förvaltning av våra rovdjur krävs att man kompromissar och försöker nå samförstånd mellan olika grupper. Det behövs också fördjupad kunskap som stöd för politiska beslut och deras implementering. Kan vetenskaplig modellering hjälpa dialogen?

 

Öppet symposium torsdagen den 1 mars

10.00   Välkomnande och Inledning. Hans Liljenström och Huayi Lin, SLU
10.15    Vargens historia i Sverige. Sverre Sjölander, zoolog
10.45    Vargen – kramdjur och hatobjekt. Gillis Herlitz, antropolog, författare
11.15     Ett jägarperspektiv på varg i Sverige. Solveig Larsson, ordf. i Jägarnas Riksförbund
11.45     Allmän diskussion
12.15     Lunch

I samverkan med Agora for Biosystems, SLU och Naturvårdsverket

Information

Datum:
1 mars
Tid:
10:00 - 12:00
Pris:
180kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/