Vetenskap – Visdom – Världsbild

Öppet seminarium lördag 6 maj

Förr fick vi vår världsbild av religion och visdomstraditioner. Idag får vi den främst av vetenskapen. Att vetenskapen är viktig är uppenbart för alla, men har vetenskapen svar på alla frågor? Vilken roll spelar egentligen vetenskapen i vår vardag och för vårt sätt att se på världen? Är det vetenskapen som ger oss hela vår världsbild, eller finns andra faktorer som spelar in? Kan vetenskapen ge svar på våra existentiella frågor? Vilken bild förmedlar forskare och medier av vetenskapen och dess rön, och hur kan vi skilja på vetenskapliga fakta, teori och metodik? Har politik och
andra strömningar någon betydelse för vår bild av vetenskapen? Hur hanterar vi frågor kring tillit, forskningsfusk och motstridiga bilder av vad vetenskapen säger? Den typen av frågor kommer att stå i centrum för denna konferens.

I samband med konferensen erbjuds detta offentliga program lördag den 6 maj.
I priset 150 kr ingår lunch.

Program lördag 6 maj
10:00 Välkomnande: Alf Linderman och Hans Liljenström
10:15 Stefan Einhorn: “Visdom – vad är det och hur blir man klok på alla sätt och vis?”
11:00 Paus
11:15 Kommentarer av Peter Sylwan, Marie Ryd och Ulf Danielsson
12:30 Lunch
13:30 Maria Gunther: ”Bruk och missbruk av vetenskap”
14:15 Kommentarer av Bodil Jönsson, Bengt Gustafsson och Henrik Ekman
15:00 Panelsamtal
15:30 Kaffe
I samverkan med Cusanus-projektet och Agora for Biosystems

Information

Datum:
6 maj, 2017
Tid:
10:00 - 15:00
Pris:
150kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/