Vilken Gud kan vi leva med?

”Tror du på Gud?” är en ganska vanlig fråga som ibland också ställs till vetenskapare. Det är dock omöjligt att svara enkelt på, om man inte också preciserar vad man menar med ”Gud”. När den världsberömde biologen EO Wilson fick den frågan vid ett av våra tidigare seminarier, svarade han: ”Jag tror på Einsteins gud”. Vad menade han med det? Måste en tro på vetenskapen stå i konflikt med en gudstro? Mycket handlar om vilken gudsbild vi har, men även synen på vad vetenskapen kan och inte kan säga om tillvaron. Vilken eller vilka gudsbilder kan den moderna människan leva med, utan att uppleva en konflikt med vad vetenskapen säger om världen? Denna fråga vill vi diskutera vid detta
seminarium, som sammanfaller med utgivandet av religionsfilosofen och jesuiten Ulf Jonssons bok om gudsbilder, vilken kommer att utgöra en grund för diskussionen.
Medverkande gör bl.a. Ulf Jonsson, jesuitpater, chefredaktör för kulturtidskriften Signum, samt professor i religionsfilosofi på Newmaninstitutet, Antje Jackelén, ärkebiskop, Bengt Gustafsson professor i astrofysik vid Uppsala universitet, Lisbeth Gustafsson, livsåskådningsjournalist, TD h.c. och författare, Lars Rydén, biokemist och professor em vid Uppsala universitet.

I samverkan med Agora for Biosystems

Information

Datum:
15 december
Tid:
09:30 - 16:00
Pris:
185kr
Plats
Sigtunastiftelsen Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna, 193 31 Sverige
Telefonnummer:
08 592 589 85
Webbsida:
http://sigtunastiftelsen.se/