What Darwin really said – Nya perspektiv på människans utveckling

Charles DarwinDet händer mycket i forskningen kring människans utveckling, som visat sig vara betydligt mer komplex än man tidigare trott, vilket både traditionell arkeologi och genteknologi bidragit till. Bl.a. har vårt släktskap med Neanderthalmänniskan har kommit i nytt ljus, liksom hur den tidiga människan levde och påverkades av miljö och klimat.

Konventionella studier av människans utveckling antyder en trädlik förgrening, där arterna drivs isär av naturligt urval. Ny forskning tycks emellertid peka på ett nätverk av förgreningar och korsande genflöden som resulterat i de varierande och komplexa fossilfynd man funnit. Det finns många fler sätt att vara en framgångsrik människoart än biologer trott.

Nick Winder (Newcastle University) kommer i detta symposium att utgå från Darwin’s bok Om arternas uppkomst och ge sin syn på vad Darwin verkligen sa. Han menar att boken egentligen inte handlar om evolution! Isabelle Winder (York University) kommer att visa på att våra tidiga förfäder var samarbetsvilliga, medkännande och smarta nog att styra sin egen utveckling.

Mycket av den nya kunskapen om människans ursprung och utveckling kommer från studiet av DNA, som man funnit från mänskliga kvarlämningar runt om i världen och som kompletterar och delvis revolutionerat arkeologin. Emma Svenssons forskning på Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet bidrar här med viktiga pusselbitar i förståelsen av varifrån vi kommer och hur vi kommit dit vi är idag.

Symposiet är engelska.

Program

09:30   Kaffe

10:00   Välkomnande
Alf Linderman, direktor för Sigtunastiftelsen, Hans Liljenström, föreståndare för Agora for Biosystems

10:15  Nick Winder, Newcastle/Sigtuna: What Darwin really said

11:00 Paus

11:15  Isabelle Winder, University of York:
Reticulated (network) evolution, landscape and agency – what the new fossils tell us

12:00   Lunch

13:00   Emma Svensson, Uppsala universitet:
The Genetic Prehistory of Humans –What the ancient DNA sequencing revolution has taught us

13:45   Paneldiskussion med frågor och svar från publiken

15:00   Kaffe

 

 

Information

Datum:
20 november, 2015
Tid:
09:30 - 15:00
Pris:
Gratis
Plats