Sigtunastiftelsens tysta rum

Sigtunastiftelsens stilla rum Kryptan

Sigtunastiftelsens tysta rum

Alla tisdagar under terminstid är Kryptan öppen för meditation mellan klockan 8.00 och 8.20. Det krävs ingen föranmälan eller förkunskaper och det är helt kostnadsfritt att delta.

Vill du som konferensbesökare anordna en stunds kortare meditation med din grupp är du varmt välkommen att ta kontakt med vår bokning. bokningen@sigtunastiftelsen.se 

Mer om Kryptan

Sigtunastiftelsen är en plats för vila och eftertanke, för kravlös och stilla ro, en retreatplats. I samband med Sigtunastiftelsens 70-års jubileum 1977, fick Rolf Bergh, en av de arkitekter som deltog i Olov Hartmans konstnärskonferenser, uppdraget att skapa ett särskilt meditationsrum i anslutning till Direktorsvillan, den byggnad från 30-talet som tidigare använts som bostad åt Sigtunastiftelsens direktor. Det cirkelforamde rummet som ligger  insprängt i marken kom att kallas ”Kryptan”.I en intervju med arkitekten i Uppsala Nya Tidning den 20 augusti 1977 kan man läsa följande.

”Att rummet man möts i för meditation skulle vara jordnära var hela tiden självklart för mig. Där måste finnas en jordkontakt. Både kulturen och kulten måste grundas i jordkontakt. Både kulturen och kulten måste grundas i jord om den ska kunna slå rot. Och han fortsätter: tanken är att deltagarna i en andakt eller gudstjänst skall sitta i en ring. Meditation är inriktad i frihetens tecken. Många anser att en krets av människor som sitter i en ring binder människan, men man glömmer då att blicken är fri. Blicken möter en annan människas blick över centrum och genom centrum. Först i relation till centrum blir friheten värd frihet.”