Sigtunastiftelsen välkomnar Sigtunas fristadsförfattare Iman Al Ghafari

FullSizeRender (002)Iman Al-Ghafari från Syrien är Sigtunas nya fristadförfattare. Hon anlände i början av juli och Sigtuna kommun har i och med detta mottagit sin andra fristadsförfattare. Iman Al- Ghafari är doktor i engelsk litteratur och författare med ett starkt engagemang i genderfrågor och människors rätt till samkönade relationer, ett engagemang som tvingat henne att lämna sitt hemland.

–  Demokrati och mänskliga rättigheter är begränsade, eller helt frånvarande, på många platser i vår värld. En av de grundläggande utgångspunkterna för ett samhälle där varje individ ska kunna få sina fri- och rättigheter, är möjligheten att tänka och uttrycka sig i full frihet. På Sigtunastiftelsen är vi mycket glada över vår fortsatta samverkan med Sigtuna kommun när det gäller att skapa rum för en författare som inte ges möjlighet att verka fritt i sitt eget hemland, säger Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen.

Sigtuna är genom sitt medlemskap i det internationella nätverket ICORN – International Cities of Refuge Network en av världens fristäder för förföljda författare. Det innebär att kommunen genom ett stipendium erbjuder en fristad till en författare som inte fritt kan verka i sitt land. I Sigtuna kommun har man valt att samverka med Sigtunastiftelsen i arbetet med mottagandet av fristadsförfattare.

Iman Al Ghafari medverkar under Sigtuna Litteraturfestival den 27 augusti då hon tillsammans med författaren Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN och Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman har ett samtal kring sitt författarskap och fristadens betydelse för demokrati och yttrandefrihet.

Iman Al Ghafari

Iman Al Gahafari är doktor i engelsk litteratur. Hon har företrädesvis skrivit om samkönade relationer i Arabvärlden och Mellanöstern, feministisk litteraturkritik och queerteori. Hon skrev sin avhandling ” The Quest for Identity in the Poetry of Sylvia Plath: A Feminist Approach” vid Universitetet i Kairo. Iman Al Ghafari lämnade Syrien 2012 och har närmast varit verksam vid Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality.

Kort om fristäder

Sedan början av 90-talet har städer i världen genom sitt medlemskap i ICORN gett fristad till förföljda författare. Som fristad erbjuder staden boende och stöd till författare med behov av skydd. En viktig uppgift för fristaden är även att skapa arbetsro, kollegial och social gemenskap. Stipendiet sträcker sig upp till två år. I Sverige finns i dagsläget följande medlemmar: Sigtuna, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Eskilstuna, Karlstad, Växjö, Gävle, Uddevalla, Skellefteå, Kristianstad, Jönköpings län, Västra Götaland, Dalarna och Skåne. ICORN har drygt 50 fristäder i olika delar av världen.