Sigtunastiftelsen firar 100 år

För hundra år sedan var Sigtunastiftelsen fortfarande något av en byggarbetsplats. All byggnader var inte klara, och in i det sista pågick arbetet med att få de mest basala funktionerna på plats. På många sätt såg nog hela ansatsen ganska anspråkslös ut. Men, skenet bedrog. Sigtunastiftelsen blev platsen för den dialog genom vilken fröet såddes till det som sedan blev Salstjöbadsavtalet – en grundbult i det vi kallar ”den svenska modellen”.

Att fira 100 år är något stort i sig. Samtidigt är det inte bara Sigtunastiftelsens historia som under året kommer att stå i centrum. I centrum står även de utmaningar som vi i Sverige och i världen idag står inför. Det är ju så Stiftelsen alltid har fungerat.

Många saker har genom åren förändrats i och omkring Sigtunastiftelsen. Men, uppdraget finns kvar. Uppdraget handlar om att skapa en plats för gränsöverskridande möten som rymmer en öppen och respektfull dialog kring samtidens brännande frågor.

Under senare år har vi sett hur spänningar mellan människor och grupper ökat – i världen men också i vårt land. Vår globala värld och dagens möjligheter till kommunikation har skapat nya möjligheter att knyta människor närmare varandra. Samtidigt har dessa möjligheter också öppnat rum för människors hat. Ett hat som ofta riktas mot den som redan är svag.

Behovet av respektfull och gränsöverskridande dialog har därför inte blivit mindre. Att efter 100 år få fortsätta det arbetet – det är framförallt det vi firar under 2017.

Välkommen att bli en del av både dialogen och hundraårsfirandet.

Alf Linderman Direktor vid Sigtunastiftelsen