Ny jubileumsbok om Sigtunastiftelsen

Sigtunastiftelsen - från ett århundrade till ett annat

Sigtunastiftelsen skapades som en plats för gränsöverskridande möten och respektfull dialog i en helt annan tid, och i ett helt annat samhälle, än vi har idag. I år firar Stiftelsen sitt 100-årsjubileum, och det känns naturligtvis fantastiskt i sig. Men kan en så gammal arena vara relevant även i en ny tid, och i relation till helt nya frågor och utmaningar? Kan den på ett fruktbart sätt gå från ett århundrade till ett annat? Den här boken handlar just om hur behoven av dialog ser ut idag, och hur Stiftelsen än idag har en uppgift att fylla just när det gäller gränsöverskridande möten och respektfull dialog, säger Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman, som även är redaktör för boken.

Sigtunastiftelsen från ett århundrade till ett annat (Verbum förlag) inte en traditionell jubileumsbok i den bemärkelsen att den i första hand är en historisk exposé över de hundra år som passerat. Boken är mer en framåtblick där Sigtunastiftelsens mångfacetterade verksamhet och uppdrag får sin belysning av medverkande författares personliga erfarenheter. Utöver direktor Alf Lindermans beskrivning av Sigtunastiftelsens senmoderna historia skildrar Sigtunastiftelsens ordförande Caroline Krook arvet efter Olov Hartman och kulturens betydelse för vårt existentiella rum. Andra exempel på bokens innehåll är Maria Küchens beskrivning av Sigtunastiftelsens betydelse för hennes egen röst som författare och poet och astrofysikern Bengt Gustafsson kapitel om Sigtunastiftelsen som plats för gränsöverskridande dialog, det som var den grundläggande tanken redan 1917 när Sigtunastiftelsen började sin verksamhet.

Sigtunastiftelsen från ett århundrade till ett annat kommer att presenteras i samband med Sigtunastiftelsens jubileumsfirande lördagen den 10 juni då Alf Linderman ger en öppen föreläsning med boken som utgångspunkt.

Beställ boken